ProTires
ANVELOPE ȘI JANTE AUTO PREMIUM - ANVELOPE DE VARĂ, DE IARNĂ ȘI DE TOATE ANOTIMPURILE.

Termeni de utilizare

I. DISPOZIȚII GENERALE

II. DEFINIȚII

III. SUBIECT

IV. PREȚURI

V. CONDIȚII DE LIVRARE

VI. MODALITATE DE PLATA

VII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

VIII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CLIENTLOR

IX. DATE PERSONALE

X. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

XI. GARANTIE STATUTARIA. INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI. REZOLVARE ALTERNATIVA A DISPUTEI

XII. RETRAGEREA CONTRACTULUI SI RESTURREA PRETULUI PLATIT

XIII. ALȚII

I. DISPOZIȚII GENERALE

I.1 - ProTires.ro (www.ProTires.ro) este deținută de societatea „Danto Group” OOD, iar toți cei care au acces la acesta declară că sunt de acord cu condițiile generale de utilizare a acestuia expuse mai jos. ProTires.ro este un site web pentru comerț electronic - vânzarea și livrarea mărfurilor publicate pe acesta.

I.2 - Acest document conține Termenii și condițiile generale ale contractului de utilizare a site-ului web, solicitarea și achiziționarea bunurilor oferite prin intermediul ProTires.ro - un site electronic, între ProTires.ro, pe de o parte, denumită în continuare „Furnizor” și, pe de altă parte, persoana care a fost de acord cu acești Termeni și Condiții Generale, denumită în continuare „Client” pentru concizie.

I.3 - Aceste condiții generale pot fi găsite pe www.ProTires.ro.

I.4 - În măsura în care bunurile oferite de ProTires.ro sunt diverse și permanent completate și modificate în vederea îmbunătățirii și extinderii lor a catalogului de produse, precum și în legătură cu modificările legislative care reflectă condițiile de desfășurare a acestora. oferta, acești Termeni și Condiții Generale pot fi modificați unilateral de către Furnizor.

I.5 - La efectuarea modificărilor Termenilor și Condițiilor Generale, Furnizorul se obligă să notifice Clientul prin trimiterea pe adresa sa de e-mail și/sau publicând într-un loc vizibil pe ProTires.ro sau în profilul său de client, un mesaj despre modificarea Termenilor și Condițiilor Generale, textul modificărilor sau un link electronic către o pagină de Internet unde sunt disponibile Termenii și Condițiile Generale modificate și i-a oferit suficient timp pentru a se familiariza cu acestea.

I.6 - Modificările din Termenii și Condițiile Generale nu afectează relația dintre Client și Furnizor, care a apărut în legătură cu o cerere de cumpărare de bunuri depusă în mod valabil înainte de notificarea unei modificări a Termenilor și Condițiilor Generale.

II. DEFINIȚII

În interpretarea și aplicarea acestor Termeni și Condiții Generale, termenii și expresiile specificate mai jos au următoarea semnificație:

II.1. „Site-ul/site-ul” („site-ul”) este un loc specific din rețeaua globală de internet, accesibil prin adresa sa unificată (URL) sub HTTP, HTTPS sau alt protocol standardizat și care conține fișiere, programe, text, sunet, imagine, imagine sau alte materiale și resurse.

II.2. „Danto Group” OOD este societatea comercială, cu EIC: 203407658  cu adresa de conducere: Varna (Central Office) 135 Hristo Smirnenski Blvd., email: info@protires.ro

II.3. ProTires.ro (www.protires.ro) este un site de comerț electronic care este o parte constitutivă și separată a „Danto Group” OOD - o resursă virtuală de informații pe internet pentru vânzarea de bunuri de la distanță, care sunt livrate după cererea lor explicită din partea Clientului.

II.4. „Client” este o persoană fizică aptă de muncă care a împlinit vârsta de 18 ani sau o persoană juridică care a acceptat acești Termeni și Condiții Generale.

II.5. „Profilul clientului” este o parte separată a ProTires.ro, care conține informații despre Client, furnizate de Client în timpul înregistrării sale și stocate de Furnizor, iar accesul la profilul clientului se realizează prin introducerea unui nume de utilizator și a unei parole. Profilul permite Clientului să vadă și să editeze datele dumneavoastră introduse în timpul înregistrării, înregistrările în agendă, să acceseze informații despre toate solicitările dumneavoastră de achiziție de bunuri de pe site-ul de comerț electronic ProTires.ro, să vă schimbe parola de acces, să vă abonați, în consecință, pentru a anula abonamentul pentru a primi un buletin informativ etc.

II.6. „Nume de utilizator” este E-mailul Clientului, prin intermediul căruia acesta este individualizat la ProTires.ro.

II.7. „Parola” este un cod de litere și/sau numere alese de Client, care, împreună cu numele de utilizator, îl individualizează și îi oferă posibilitatea de a face solicitări valabile de achiziție a bunurilor și serviciilor oferite pe ProTires.ro.

II.8. „Producător” este orice persoană fizică sau juridică care, prin ocupație, produce mărfuri într-o formă finită sau schimbă sau modifică substanțial un bun în vederea introducerii lui pe piață sau se prezintă ca producător prin punerea pe marfă a acestuia. ambalaj sau pe documentația tehnică sau comercială pentru ea, numele sau firma ei, producția ei sau alt semn distinctiv.

II.9. „Ambalaje” sunt containere și orice alte dispozitive sau materiale care sunt adecvate pentru a îndeplini funcția de a conține și depozita diverse bunuri oferite direct Clientului.

II.10. „Prețul de vânzare” este prețul final pe unitate sau pentru o anumită cantitate de bunuri sau pentru un serviciu, inclusiv taxa pe valoarea adăugată și toate taxele și taxele suplimentare, excluzând costul de livrare a mărfurilor către client.

II.11. „Eveniment accidental” este neprevăzut la momentul încheierii contractului, împrejurare cu caracter extraordinar, care face ca executarea lui să fie obiectiv imposibilă.

II.12. „Legătură electronică” este o legătură indicată pe o anumită pagină de Internet care permite redirecționarea automată către o altă pagină de Internet, resursă de informații sau obiect prin protocoale standardizate.

II.13. „Sistem/Sistem informațional” este orice dispozitiv individual sau ansamblu de dispozitive interconectate sau similare, care, în executarea unui anumit program, asigură sau unul dintre elementele căruia asigură prelucrarea automată a datelor.

II.14. „Adresa IP” („adresa IP”) este un număr unic de identificare care asociază computerul, pagina de Internet sau resursa Clientului într-un mod care permite localizarea acestora în rețeaua globală de Internet.

II.15. Un „cookie” este un pachet de informații trimis de pe un server web la un browser de internet și apoi returnat de browser de fiecare dată când accesează acel server.

II.16. „Mesaje comerciale” sunt reclame sau alte mesaje care prezintă direct sau indirect bunurile sau serviciile unei persoane care desfășoară o activitate comercială sau meșteșugărească sau care exercită o profesie reglementată.

II.17. „Acțiunile rău intenționate” sunt acțiuni sau omisiuni care încalcă etica Internetului sau dăunează persoanelor conectate la Internet sau rețelele asociate, inclusiv trimiterea de e-mailuri nesolicitate (mesaje comerciale nesolicitate, SPAM, JUNK MAIL), inundarea canalelor (FLOOD), obținerea accesului la resurse cu străini. drepturi și parole, folosirea defectelor în sistemele pentru câștig personal sau obținerea de informații (HACK), efectuarea de acțiuni care pot fi calificate drept spionaj industrial sau sabotaj, deteriorarea sau distrugerea sistemelor sau matricelor de informații (CRACK), trimiterea de „cai troieni” sau provocarea instalării. a virușilor sau a sistemelor de control de la distanță, perturbând funcționarea normală a altor utilizatori de Internet și a rețelelor asociate, efectuarea oricăror acțiuni care pot fi calificate drept infracțiuni sau încălcări administrative conform legislației bulgare sau a altor legi aplicabile.

II.18. O „pagină web” este o parte integrantă și distinctă a unui site web.

III. SUBIECT

Furnizorul oferă Clientului posibilitatea de a achiziționa bunurile oferite pe www.ProTires.ro după înregistrare prin efectuarea unei cereri și achitarea prețului de vânzare relevant, sub rezerva respectării și respectării stricte de către Client a acestor Termeni și Condiții Generale, precum și precum cele indicate suplimentar pe paginile de Internet relevante la www.ProTires.ro cerințe pentru achiziționarea bunurilor specifice.

IV. PREȚURI

IV.1. Toate prețurile de pe www.ProTires.ro sunt în leve bulgare, inclusiv TVA.

IV.2 Prețurile indicate pe www.ProTires.ro pentru bunurile individuale sunt pentru o singură unitate.

IV.3. Pretul de vanzare datorat de Client este cel indicat in invitatia de achizitionare a bunurilor la momentul depunerii cererii de cumparare.

IV.4. Costurile de livrare pe teritoriul Republicii Bulgaria sunt în contul Clientului.

V. CONDIȚII DE LIVRARE

Termenii de livrare sunt descriși în secțiunea Termeni de livrare

VI. MODALITATE DE PLATA

Modalitatile de plata si sumele datorate de Client sunt descrise in sectiunea Modalitati de plata

VII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

VII.1. Furnizorul se obliga:

- sa livreze la timp bunurile solicitate pentru achizitie;

- sa aiba grija cuvenita in indeplinirea obligatiilor sale;

VII.2. Furnizorul are dreptul de a:

- la încărcarea site-ului www.ProTires.ro, pentru a instala cookie-uri pe computerele Clientului - mici fișiere text care sunt salvate de pe pagina de Internet prin serverul de Internet de pe hard disk-ul Clientului și permit recuperarea informațiilor despre Client, identificându-l și urmărirea acțiunilor sale.

- să plaseze legături electronice către alte pagini și resurse de Internet și bannere publicitare pentru vânzarea de bunuri și furnizarea de servicii de către terți, inclusiv legături electronice și bannere publicitare care indică către site-uri web aflate în afara controlului Furnizorului. Furnizorul își rezervă dreptul de a plasa linkuri electronice și bannere publicitare care să indice site-uri web aflate în afara controlului Furnizorului și în profilul clientului Clientului;

- de a trimite mesaje comerciale nesolicitate Clientului, pentru a oferi informatii si reclame cu privire la bunurile proprii si/sau serviciile oferite de alti comercianti, precum si pentru a face intrebari pe o varietate de probleme, pentru a efectua sondaje si altele.

VII.3. Furnizorul nu are obligația de a furniza echipamente informatice și conectivitate pentru transferul pachetelor de informații între Client și Furnizor, necesare accesării resurselor sistemului. Furnizorul nu este responsabil în cazul în care Clientul nu poate accesa din cauza unor probleme dincolo de controlul Furnizorului (problemă hardware sau software, problemă de conectivitate la Internet etc.).

VII.4. Furnizorul se asigură că informațiile de pe site sunt păstrate întotdeauna corecte și actualizate, dar nu garantează fiabilitatea și caracterul complet al acestora.

VII.5. Furnizorul nu este responsabil pentru neacordarea accesului la site, precum și pentru neprocesarea sau prelucrarea în timp util a cererilor de cumpărare, în cazul unor circumstanțe independente de voința sa - cazuri de forță majoră, evenimente aleatorii, probleme în internetul global. rețea și în furnizarea de servicii în afara controlului Furnizorului.

VII.6. Furnizorul nu garantează că accesul la site-ul web va fi neîntrerupt, în timp util, sigur și fără erori în măsura în care acest lucru depășește capacitatea, controlul și voința Furnizorului.

VII.7. În măsura în care Furnizorul nu are capacitatea de a modifica, controla sau influența în alt mod calitatea și adecvarea pentru utilizare a bunurilor solicitate de Client, Furnizorul nu este responsabil pentru conformitatea acestora cu cerințele de reglementare aplicabile și calitățile acestora.

VII.8. Furnizorul nu este responsabil pentru daunele produse software-ului, hardware-ului sau echipamentelor de telecomunicații, sau pentru pierderea datelor rezultate din materiale sau resurse căutate, încărcate sau utilizate în orice mod prin intermediul www.ProTires.ro.

VII.9. În măsura în care nu are oportunitatea și obligația obie

ctivă și nu controlează paginile și resursele de Internet puse la dispoziție prin link-uri electronice și bannere publicitare plasate pe www.ProTires.ro și în profilul de client al Clientului, Furnizorul nu este responsabil pentru natura ilegală a conținutului și materialelor aflate pe aceste pagini și resurse de internet. Furnizorul nu este responsabil pentru daunele suferite și pierderile de profit rezultate din utilizarea, accesul sau lipsa de încredere a acestor materiale și conținut.

VII.10. Furnizorul nu este responsabil pentru modul în care Clientul folosește site-ul www.ProTires.ro, precum și pentru eventualele acțiuni răuvoitoare și ilegale efectuate de către Client.

VIII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CLIENTLOR

VIII.1. Clientul se obliga:

- să indice un telefon, o adresă de livrare și o adresă de e-mail exacte și valide pentru corespondență;

- sa plateasca pretul bunurilor solicitate de acesta in termenele si in modul prevazute in prezentele Conditii Generale;

- sa plateasca cheltuielile de livrare;

- să primească bunurile sau să aranjeze ca un terț să primească mărfurile în termenul de livrare la adresa specificată de client în numele și pe cheltuiala acestuia;

- aveți grijă și luați măsurile necesare care sunt necesare în mod rezonabil pentru a vă proteja parola;

- să nu dezvăluiți parola dumneavoastră către terți și să anunțați imediat Furnizorul în cazul accesului neautorizat la profilul său de client, precum și în cazul unei astfel de posibilități;

- avand in vedere specificul protocoalelor Internet si securitatea in protectia datelor cu parole, sa incheie sesiunea in care a intrat in profilul sau de client prin apasarea butonului virtual „exit”;

- să nu depună cereri fictive sau nevalide sau alte informații false;

- la utilizarea site-ului www.ProTires.ro pentru a nu comite acțiuni rău intenționate, precum și orice alte acțiuni care încalcă legislația bulgară.

VIII.2. Clientul este pe deplin responsabil pentru protecția parolei sale, precum și pentru toate acțiunile efectuate de el sau de un terț prin utilizarea acesteia.

VIII.3 Clientul are dreptul la:

- accesul online la www.ProTires.ro sub rezerva respectării condițiilor și cerințelor de acces definite de Furnizor. Pentru a depune cereri valide de bunuri, Clientul trebuie să-și introducă numele de utilizator și parola.

- accesarea și corectarea datelor dumneavoastră personale online.

VIII.4. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții Generale, Clientul este de acord să primească comunicări comerciale nesolicitate de la Furnizor.

VIII.5. Clientul se obligă atunci când folosește www.ProTires.ro:

- să respecte legislația bulgară, acești Termeni și condiții generale, etica internetului, regulile de moralitate și bunele maniere;

- să nu încalce drepturile de proprietate sau non-proprietate ale altcuiva, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală;

- să notifice imediat Furnizorul cu privire la orice caz de încălcare comisă sau descoperită în timpul utilizării site-ului;

- să nu interfereze cu funcționarea corectă a sistemului, inclusiv, dar fără a se limita la, să nu împiedice procedura de identificare a altui Client, să nu acceseze în afara celui care i-a fost acordat, să nu împiedice alți Clienți să folosească site-ul, și să nu folosească site-ul într-o manieră care să provoace o refuz de serviciu („denial of service”);

- să nu extragă prin mijloace tehnice sau pe cale tehnică resurse informaționale sau părți din resursele informaționale aparținând bazelor de date aflate la adresa www.ProTires.ro și astfel să nu-și creeze propria bază de date în formă electronică sau altă formă;

- să nu se usureze pe o altă persoană sau al unui reprezentant al unei persoane juridice sau al unui grup de persoane pe care nu este autorizat să-l reprezinte, sau să inducă în eroare în alt mod terții cu privire la identitatea sa sau apartenența sa la un anumit grup de persoane;
- să nu comită acte rău intenționate în sensul acestor Termeni și Condiții Generale.

VIII.6. În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la paragraful anterior, Furnizorul are dreptul de a opri imediat și fără avertisment prealabil accesul Clientului și al terților la profilul său de client, precum și dreptul la despăgubiri pentru toate prejudiciile suferite. și beneficiile pierdute, care sunt o consecință directă și imediată a neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la paragraful anterior din partea Clientului. În aceste cazuri, Furnizorul are dreptul de a sesiza autoritățile competente ale statului pentru a stabili încălcarea relevantă.

IX. DATE PERSONALE

În baza Regulamentului (UE) 2016/679  al Parlamentului European și al Consiliului și conform activităților desfășurate de Danto Group OOD, în rolul său de comerciant online, în vederea activității normale a angajaților și la in acelasi timp pentru protectia maxima a datelor cu caracter personal, a fost creata prezenta declaratie. Această declarație conține informații despre volumul, domeniul de aplicare, scopul colectării, metoda de prelucrare și stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în magazinul online ProTires.ro, precum și drepturile dumneavoastră cu privire la capacitatea de a influența procesele enumerate.

1. Date pentru administrator:

Date companie: Danto Group OOD, orașul Varna, 4 Dubrovnik St., EIK: 203407658 .

Date de contact: Varna, Bd. Hristo Smirnenski Nr. 135, telefon 0740 488 857; e-mail: info@protires.ro

2. Tipuri de date cu caracter personal

Tipurile de date cu caracter personal care sunt colectate, prelucrate și stocate de site-ul web www.ProTires.ro sunt descrise aici

Nume - necesare pentru a identifica în mod unic destinatarul bunurilor/serviciilor și al comunicațiilor

Telefon - obligat să aibă o comunicare rapidă cu utilizatorul, în cazul unor probleme de livrare, în scopul protejării maxime a drepturilor acestuia de utilizator

Adresa - necesara pentru ca consumatorul sa primeasca marfa in locatia dorita

Adresa de e-mail - necesara pentru ca utilizatorul sa primeasca mesaje administrative in legatura cu comanda plasata sau documente suplimentare care atesta achizitia sa. Cu acordul expres conform art. 3 pct. 2 - să desfășoare activități de marketing și să primească mesaje comerciale.

Au fost luate toate măsurile tehnice și organizatorice pentru a limita volumul de date cu caracter personal la lista de mai sus. Aceste date sunt complet suficiente pentru scopurile Administratorului, pentru a desfășura activitățile de la punctul 3. Dacă din anumite motive, atunci când comunicați cu asociatul nostru, vi se solicită date suplimentare, vă rugăm să le raportați.

3. Obiective și termene limită.

Site-ul web www.ProTires.ro colectează date personale în două scopuri specifice:

Efectuarea unei tranzacții comerciale. Fiecare utilizator își oferă datele personale pentru a încheia o tranzacție la distanță. În acest sens, poate primi următoarele mesaje administrative la adresa de e-mail pe care a specificat-o:

Pentru o comandă reușită

Pentru a începe procesarea comenzii de către un operator

Pentru a trimite prin curier sau a anula comanda

Un mesaj care conține o factură pentru achiziția efectuată

Motiv: obligația vânzătorului, Danto Group OOD, de a emite un document contabil primar.
Perioada de pastrare: in ceea ce priveste documentele contabile primare - legal stabilit de 5 ani.

Activitati de marketing. Fiecare utilizator al ProTires.ro poate face obiectul unor mesaje comerciale și publicitare, adresate personal acestuia sau ca parte a unui grup țintă mai larg. Datele personale ale utilizatorului pot fi folosite si pentru activitatea acestuia in legatura cu programele de fidelitate si/sau legata de activitatea acestuia la vizitarea paginilor de pe site-ul www.ProTires.ro.

Baza: consimțământul explicit al utilizatorului pentru a primi mesaje comerciale și publicitare. Declarația de consimțământ a utilizatorului se declară cu o bifare specială în formularele electronice în care sunt colectate datele sale personale în aceste scopuri.
Perioada de stocare: Consimțământul este considerat valabil pentru o perioadă de 36 de luni, dacă nu intervin acțiuni din partea subiectului care decurg din drepturile sale descrise la punctul 4.

4. Drepturile utilizatorului

Fiecare utilizator are următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea și stocarea datelor sale personale

În orice moment să dorească să șteargă, să corecteze și să limiteze prelucrarea datelor sale personale, care sunt stocate de către Administrator în orice alte scopuri decât cele impuse de lege.

Pentru a solicita informații despre cum și în ce condiții sunt stocate datele și ce măsuri au fost luate pentru a le proteja

Accesați și modificați direct datele dumneavoastră în secțiunea „Datele mele” a contului, prin instrumente de editare disponibile după autorizare prin e-mail și parolă.

Să depună o plângere la organul de control al CPDP la adresa www.cpdp.bg, în cazul în care consideră că drepturile sale au fost încălcate de către Administrator

Ordinea de exercitare a drepturilor enumerate mai sus este:

Declarație de consimțământ prin secțiunea „Datele mele” a contului utilizatorului.

Declarație de voință prin corespondență prin e-mail celor menționate la art. 1 adrese de e-mail.

Declarație de voință prin scrisoare recomandată la adresa de contact specificată la art. 1

5. Refuzul furnizării inițiale a datelor cu caracter personal

Orice utilizator poate refuza furnizarea datelor cu caracter personal pe site-ul ProTires.ro prin necompletarea câmpurilor prevăzute în acest sens sau prin refuzul de a furniza datele în timpul comunicării verbale cu un angajat ProTires.ro.

Consecințele în cazul în care datele solicitate nu sunt furnizate:

Pentru a efectua o tranzacție comercială. Utilizatorul nu va putea primi marfa dorită, întrucât va fi imposibil să se adreseze expedierii.

Pentru activitati de marketing. Utilizatorul nu va putea primi oferte comerciale și preferințe pentru activități de marketing și programe de fidelitate.

6. Cazuri în care se va solicita consimțământul pentru utilizarea datelor cu caracter personal

Mesaj personal inițial către adresa de e-mail a utilizatorului (pentru utilizatorii înregistrați existenți) privind intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/679  al Parlamentului European și al Consiliului. În e-mail va fi plasat un link personal, făcând clic pe care utilizatorul va fi de acord cu utilizarea ulterioară a datelor sale personale legate de activități de marketing, inclusiv participarea la programul de loialitate Bonus wallet. Activitatea va fi înregistrată în jurnal. Consimțământul (făcând clic pe link) este opțional.


Înregistrare pentru participare la activități de marketing și participare la un program de loialitate. Consimțământul este obligatoriu deoarece datele utilizatorului sunt necesare în legătură cu participarea acestuia la acestea. Fără acordul său expres, colectarea datelor sale personale va constitui o încălcare a Regulamentului.


Pasul final la plasarea unei comenzi. Consimțământul pentru furnizarea datelor cu caracter personal în legătură cu activitățile de marketing nu este obligatoriu. Datele utilizatorului vor fi prelucrate exclusiv în scopul efectuării unei tranzacții comerciale la distanță (articolul 3 pct. 1).

4. Mesaj personal pentru reînnoirea consimțământului, după expirarea perioadei de prelucrare a datelor cu caracter personal ale utilizatorului legate de scopul participării la activități de marketing (Articolul 3, Punctul 2). Utilizatorul va primi un mesaj personalizat pe adresa sa de e-mail. În e-mail va fi plasat un link personal, făcând clic pe care utilizatorul va fi de acord cu utilizarea ulterioară a datelor sale personale legate de activități de marketing, inclusiv participarea la programul de loialitate Bonus wallet. Activitatea va fi înregistrată în jurnal. Consimțământul (făcând clic pe link) este opțional.

7. Dezvăluirea datelor

În legătură cu activitatea și obligațiile legale ale Administratorului, datele utilizatorului pot fi dezvăluite următoarelor entități:

Instituții - toate datele referitoare la documentele contabile primare (factură și chitanță de la un operator poștal licențiat) necesare pentru finalizarea unei tranzacții

Curier - datele personale (nume, adresa, telefon) sunt furnizate firmei de curierat in scopul livrarii

Banca - in cazuri individuale, cand bunurile sunt returnate de catre consumator, se efectueaza un transfer bancar pentru rambursarea sumei achizitionate. Numele de utilizator și IBAN-urile sunt partajate cu instituția bancară

Datele cu caracter personal pot fi furnizate organelor de anchetă (Ministerul Afacerilor Interne, Parchetul etc.) după furnizarea temeiului legal în acest sens și în cazul în care perioada de păstrare prevăzută la art. IV

În afara cazurilor de mai sus, nu vor fi furnizate date ale terților și entităților.

8. Cum vă protejăm datele personale

La completarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, acestea ne sunt trimise. Pentru a le proteja de accesul neautorizat, le criptăm folosind tehnologia securizată de transmitere a datelor SSL (SecureSocketsLayer), care este în prezent cea mai frecvent utilizată și cea mai sigură metodă de transmitere a datelor pe Internet. Este folosit ori de câte ori sunt transmise date sensibile. Cu toate acestea, nu suntem responsabili dacă sunteți ținta unei fraude terțe și ați dat peste un site fals similar cu al nostru. Prin urmare, asigurați-vă că ați vizitat site-ul www.ProTires.ro găsind o pictogramă de lacăt verde lângă câmpul de adresă al browserului și că adresa site-ului începe cu https://.

Protocolul SSL (SecureSocketLayers) este folosit pentru a proteja datele pe care utilizatorii le trimit serverului nostru prin Internet. SSL securizează informațiile în trei moduri:

• Datele transmise sunt criptate.
• Se asigură că datele formularului sunt returnate numai serverului care le-a trimis inițial.
• Verifică dacă datele sunt complete și neschimbate în momentul în care ajung la destinatarul corespunzător.

Datele dumneavoastră nu sunt furnizate unor terți, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 7.


Doar angajații desemnați de managerul companiei care sunt familiarizați cu cerințele regulamentului au acces la datele dumneavoastră.

9. POLITICA DE COOKIE

1. Cookie-uri utilizate de www.ProTires.ro.
ProTires.ro folosește două tipuri de cookie-uri - cookie-uri de sesiune de utilizator (răman pe dispozitiv doar pentru sesiunea curentă de navigare) și cookie-uri persistente (răman pe dispozitiv pentru o perioadă fixă ​​de timp sau până când sunt șterse de către utilizator).

2. Cum sunt utilizate cookie-urile obținute prin vizitarea www.ProTires.ro?
Vizitarea site-ului poate crea cookie-uri cu următoarele scopuri:
• Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor site-ului;
• Cookie-uri pentru înregistrare;
• Cookie-uri pentru activitatea de publicitate si analiza vanzarilor/comenzilor;
• Cookie-uri pe platforme de publicitate și instrumente de analiză - Google Adwords, Google Analytics, Facebook Ads.

Cookie-urile utilizate de site-ul www.ProTires.ro nu identifică identitatea utilizatorilor de internet. Orice software pentru accesarea site-urilor web (browser) permite stocarea cookie-urilor implicit. Cu toate acestea, fiecare software oferă și capacitatea de a gestiona modul în care sunt stocate cookie-urile, precum și instrumente pentru a le șterge.

3. De ce sunt folosite cookie-urile și sunt importante pe Internet?
Cookie-urile ajută utilizatorii și proprietarii de site-uri în experiența lor zilnică pe internet, oferind următoarele opțiuni:
• Afișează conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului.
• Oferte si propuneri de publicitate adaptate preferintelor utilizatorului – retine parolele.
• Identificarea unui utilizator fără a fi nevoie să introduceți detaliile de conectare la deschiderea fiecărei pagini sau expunerea publică a acestora la crearea unei adrese.
• Furnizarea de reclame care ar fi de interes pentru utilizator.
• Măsurarea vizitelor prin instrumente de analiză care ajută proprietarii de site-uri să ofere servicii și produse mai bune și să îmbunătățească experiența utilizatorului pe site-urile lor.

4. Vizitând acest site, utilizatorii www.ProTires.ro sunt de acord ca cookie-urile de la www.ProTires.ro, partenerii săi și platformele de publicitate utilizate de acesta să fie plasate pe dispozitivele lor. În cazul în care utilizatorul nu dorește să fie plasate cookie-uri pe dispozitivul său, poate face acest lucru din setările software-ului cu care deschide acest site, caz în care nu poate fi garantată funcționarea completă și exactă a site-ului.

5. Utilizatorul este considerat informat cu privire la urmarirea neindividualizata a comportamentului sau pe site si pe internet la vizitarea, cumpararea, inregistrarea, trecerea de pe alt site etc. de către www.ProTires.ro. Pentru a seta cookie-uri de la terți (cele mai populare platforme de publicitate).

6. În cazul consimțământului pentru utilizarea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 3, datele cookie pot fi legate de datele personale ale utilizatorului.


10. Altele

Danto Group Ltd. vă respectă confidențialitatea. Compania noastră colectează, stochează, utilizează și prelucrează date cu caracter personal numai în măsura în care este necesar pentru a-și desfășura activitățile în conformitate cu cerințele legale aplicabile.

X. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

X.1. Conținutul site-ului este protejat prin drepturi de autor. Încărcarea, salvarea și tipărirea paginilor și/sau a secțiunilor individuale, a fotografiilor și a altor documente este permisă numai cu condiția ca notificările și notificările privind drepturile de autor sau alte informații de proprietate să nu fi fost eliminate. Este interzisă orice reproducere (în întregime sau parțială), modificare, transmitere (electronică sau în alt mod), legare sau utilizare a site-ului web al Furnizorului în orice scop public sau comercial fără permisiunea scrisă a Furnizorului și/sau a deținătorului drepturilor de autor.

X.2. Drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor elementelor și resurselor aflate pe site-ul de comerț electronic www.ProTires.ro (inclusiv bazele de date disponibile) sunt supuse protecției conform Legii drepturilor de autor și drepturilor conexe, aparțin Furnizorului sau persoanei desemnate în consecință, transferate. dreptul de utilizare către Furnizor și nu poate fi utilizat cu încălcarea legislației în vigoare.

XI. Garantie legala. Informații despre utilizator. Rezolvare alternativa a disputei

1. Domeniul de aplicare al garanției

Garanția oferită de Danto Group Ltd. acoperă toate defectele materiilor prime, materialelor și construcției generale a anvelopei, apărute ca urmare a funcționării sale corecte și conforme.

2. Termenul garanției

24 (douăzeci și patru) de luni de la data achiziției sau până la uzura benzii de rulare înainte de expirarea garanției.

O anvelopă care este uzată unilateral, parțial sau complet până la valoarea benzii de rulare este considerată improprie pentru utilizare și nu este supusă garanției.

3. Garanția nu acoperă

Daune și avarii cauzate de:

montarea/demontarea necorespunzătoare a anvelopei

depozitarea și funcționarea necorespunzătoare, inclusiv, dar fără a se limita la:

subumflarea sau supraumflarea;

sarcina care nu corespunde indicelui de sarcină marcat pe anvelopă;

funcționarea la o viteză care nu corespunde indicelui de viteză al anvelopei;

porniri bruște sistematice cu rulare și/sau opriri bruște cu blocarea anvelopei.

funcționare defectuoasă a trenului de rulare al vehiculului (cauza principală a uzurii neuniforme, deformarea structurii generale a anvelopei etc.);

denivelări ale suprafeței drumului (denivelări în găuri, borduri etc., precum și bule în anvelopă formate ca urmare a acestora);

impactul mecanic al unui obiect ascuțit;

impactul solventului organic (benzină, naftă, ulei etc.) în timpul reparațiilor;

a fost stabilită o încercare de înlăturare a defectului de către persoane neautorizate;

cauzele daunelor sunt dezastrele naturale;

În cazul în care daunele care apar sunt rezultatul unei utilizări incorecte și atunci când anvelopa este utilizată într-un mod necorespunzător scopului său, trebuie de asemenea să aveți în vedere că o astfel de utilizare crește riscul pentru siguranța și securitatea mijlocului de transport, respectiv la persoane, lucruri și vehicule, aflate în apropiere.

4. Plângere și compensare

Pentru a depune o reclamație, trebuie să ne contactați la tel. 0740 488 857 și/sau e-mail info@protires.ro
La prezentarea anvelopei pentru reclamație, cumpărătorul este obligat să prezinte documente emise de Danto Group OOD care atestă achiziția anvelopei și un card de garanție.
Termenul limită pentru emiterea unui aviz asupra plângerii este de 30 de zile pentru persoanele fizice și de 90 de zile pentru persoanele juridice.

Toate reclamațiile trebuie făcute în scris, iar formularul completat îl puteți trimite prin poștă sau e-mail. Adresele le găsiți în secțiunea „Contact”, iar formularul îl puteți descărca din secțiunea „Reclamație”.
În cazul în care se dispută opinia expertului specialistului vânzătorului, opinia expertului privind calitatea și procesele tehnologice ale producătorului va fi considerată ca ultima și indiscutabilă.

5. Prevederi suplimentare conform EIP

Consumatorul are dreptul de a depune reclamație, indiferent de garanția comercială oferită, conform EIP, caz în care vânzătorul răspunde de neconformitatea bunurilor de consum cu contractul de vânzare conform garanției prevăzute la Art. 112. -115 din PPE.
În cazul nerespectării bunurilor de consum cu contractul de vânzare, consumatorul are dreptul de a depune o plângere, solicitând vânzătorului să aducă bunurile în conformitate cu contractul de vânzare. În acest caz, consumatorul poate alege între repararea produsului sau înlocuirea acestuia cu unul nou, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil sau modalitatea de compensare aleasă este disproporționată față de cealaltă.

Potrivit legii, o modalitate de reparare a consumatorului este disproporționată dacă utilizarea acesteia impune vânzătorului costuri care, față de cealaltă cale de despăgubire, sunt nerezonabile, ținând cont de:

Valoarea bunului de consum dacă nu a existat lipsă de discrepanță;

Semnificația discrepanței;

Capacitatea de a oferi utilizatorului o altă modalitate de compensare care nu este asociată cu inconveniente semnificative pentru el;

Atunci când bunurile de consum nu sunt conforme cu contractul de vânzare, vânzătorul le va aduce în conformitate cu contractul de vânzare.
Aducerea bunurilor de consum în conformitate cu contractul de vânzare se va efectua în termen de o lună, de la depunerea unei reclamații de către consumator.
După expirarea acestei perioade de o lună, consumatorul are dreptul de a anula contractul și de a fi rambursat sau de a solicita o reducere a prețului bunurilor de consum conform art. 114 din Codul civil.

Aducerea bunurilor de consum în conformitate cu contractul de vânzare este gratuită pentru consumator. El nu datorează costurile de expediere a produsului de consum sau materialele și forța de muncă implicate în repararea acestuia și nu ar trebui să sufere inconveniente semnificative.
De asemenea, utilizatorul poate solicita despăgubiri pentru daunele suferite ca urmare a nerespectării.
În cazul nerespectării bunurilor de consum cu contractul de vânzare și când consumatorul nu este mulțumit de soluționarea reclamației în ordinea indicată mai sus, acesta are dreptul de a alege între una dintre următoarele opțiuni:

Anularea contractului si rambursarea sumei platite de acesta;

Reducere de preț;

Consumatorul poate solicita rambursarea sumei plătite sau o reducere a prețului bunurilor atunci când vânzătorul este de acord să înlocuiască bunurile de consum cu una nouă sau să repare bunurile în termen de o lună de la cererea consumatorului.
Potrivit art. 114 alin. 3 Cod civil, comerciantul este obligat sa satisfaca o cerere de reziliere a contractului si sa restituie suma platita de consumator, atunci cand, dupa ce a solutionat trei reclamatii ale consumatorului prin efectuarea de reparatii ale aceluiasi produs, in termenul perioada de garantie conform art. 115, are loc ulterioara nerespectarea bunurilor cu contractul de vanzare.
Consumatorul nu poate pretinde rezilierea contractului dacă neconformitatea bunurilor de consum cu contractul este minoră.
Consumatorul își poate exercita dreptul de reclamație într-un termen de până la doi ani de la livrarea bunurilor de larg consum, termen care încetează să mai curgă în timpul necesar pentru repararea sau înlocuirea bunurilor de larg consum sau pentru a ajunge la un acord între vânzător și consumatorului pentru a rezolva disputa.
Exercitarea dreptului utilizatorului la o reclamație nu este obligată de nicio altă perioadă de depunere a unei reclamații, alta decât perioada de depunere a unei reclamații.
Pentru normele legale nemenționate mai sus se aplică prevederile EIP.

Autoritatea de soluționare alternativă a litigiilor în sensul art. 181n, alin. 4 PPE sunt comisiile de conciliere ale Comisiei pentru Protecția Consumatorului. În cazul unei dispute legate de o vânzare online, puteți utiliza și site-ul ORS

Ceea ce se spune în această secțiune se aplică persoanelor care dețin statutul de utilizatori în sensul §13, paragraful 1, pct. 1 din Dispozițiile adiționale ale PPE.

XII. Anularea contractului incheiat si rambursarea pretului platit

În temeiul art. 50 C. civ., utilizatorul are dreptul de a se retrage din contract la distanta fara a indica un motiv, fara a plati despagubiri sau penalitati si fara a achita costuri, cu exceptia costurilor prevazute la art. 54, alin. 3 și art. 55, EIP în termen de 14 zile de la data: acceptării bunurilor de către consumator sau de la un terț, altul decât transportatorul și indicat de consumator sau când consumatorul a comandat mai multe bunuri cu o singură comandă care sunt livrate separat, de la data la care consumatorul sau un terț, altul decât transportatorul și indicat de consumator, acceptă ultimul bun;

Dreptul de refuz poate fi exercitat numai daca sunt indeplinite in mod obligatoriu urmatoarele conditii: Ambalajul original al marfii nu a fost deschis, inclusiv că nu a fost încălcată integritatea etichetelor puse pe ambalaj. Utilizatorul a pus la dispoziție www.ProTires.ro documentele de cumpărare a mărfurilor și anume: o copie a facturii originale sau copii a bonului original însoțit de bonul de marfă corespunzător.

Reguli standard de renunțare:

Dreptul de retragere din contractul la distanta.

Aveți dreptul să vă retrageți din acest contract fără a oferi motive în termen de 14 zile.

Perioada de retragere este de 14 zile de la data la care dvs. sau un terț, altul decât transportatorul și indicat de dvs., ați intrat în posesia bunurilor, sau în cazul unui contract în baza căruia consumatorul comandă mai multe bunuri într-o singură comandă, care sunt livrate separat: data la care dumneavoastră sau un terț, altul decât transportatorul și indicat de dumneavoastră, ați intrat în posesia ultimei bunuri.

Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne notificați (numele dumneavoastră, adresa geografică și, dacă le aveți, numărul de telefon, fax și adresa de e-mail) și decizia dumneavoastră de a vă retrage din contract printr-o declarație fără echivoc ( de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail). Puteți completa și trimite electronic formularul standard de renunțare atașat sau o altă cerere de renunțare clară pe site-ul nostru web (www.ProTires.ro).

Puteți completa formularul de drept de refuz aici.

Odată ce primim renunțarea dvs., vă vom trimite imediat pe un mediu durabil (de exemplu, e-mail) un mesaj de confirmare a primirii renunțării.

Pentru a respecta perioada de retragere, este suficient să transmiteți mesajul dumneavoastră privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Acțiune de refuz. Dacă anulați acest contract, vă vom rambursa toate plățile primite de la dumneavoastră, inclusiv costurile de livrare, cu excepția costurilor suplimentare asociate cu o metodă de livrare aleasă de dvs., alta decât cea mai ieftină metodă de livrare standard, oferită de noi, fără întârzieri nejustificate. și în orice caz nu mai târziu de 14 zile de la data la care ne comunicați decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua rambursarea folosind același mijloc de plată folosit de dvs. în tranzacția inițială și, în orice caz, această rambursare nu va fi asociată cu niciun cost pentru dvs. Avem dreptul de a amâna rambursările până când primim bunurile înapoi sau până când ne furnizați dovezi că ați trimis înapoi bunurile, oricare dintre acestea survine mai întâi. Ne așteptăm să ne trimiteți sau să ne returnați bunurile fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la ziua în care ne informați cu privire la retragerea dvs. din acest contract. Trebuie să suportați costurile directe ale returnării bunurilor.

XIII. ALȚII

Prevederile legislației actuale a Republicii Bulgaria se vor aplica problemelor care nu sunt reglementate de acești Termeni și Condiții Generale.

ProTires